JEDNÁNÍ VÁNOČNÍ RADY V DUCHCOVĚ

Členové rady Euroregionu Krušnohoří se sešli na posledním jednání rady v roce 2022 v Duchcově dne 16.12.2022.

Po přivítání starostou města Duchcova, Mgr. Zdeňkem Šimberou, zasedání řídil místopředseda euroregionu Ing. Štefan Drozd.

Dle schváleného programu:

Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství

Rada kooptovala po komunálních volbách nové radní do konání valné hromady

Ing. Václav Krtek, starosta města Osek (za Ing. Jiřího Hlinku)

RNDr. Pavel Pintr, Ph.D. místostarosta města Žatce (za Jaroslava Špičku)

Dana Havlátková Jurštaková, starostka města Jirkova (za Mgr. Darinu Kováčovou)

Rada vzala na vědomí informace o ukončené realizaci euroregionálních projektů

Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027

Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost

Rada vzala na vědomí informace o zahájení Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027

podrobné informace na https://www.sn-cz2027.eu/cz

Děkujeme členům rady za konstruktivní jednání a skvělou práci v předešlém

roce. Příští zasedání rady se koná 27.1.2023 v Podbořanech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.