JEDNÁNÍ VÁNOČNÍ RADY V DUCHCOVĚ

Členové rady Euroregionu Krušnohoří se sešli na posledním jednání rady v roce 2022 v Duchcově dne 16.12.2022.

Po přivítání starostou města Duchcova, Mgr. Zdeňkem Šimberou, zasedání řídil místopředseda euroregionu Ing. Štefan Drozd.

Dle schváleného programu:

Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství

Rada kooptovala po komunálních volbách nové radní do konání valné hromady

Ing. Václav Krtek, starosta města Osek (za Ing. Jiřího Hlinku)

RNDr. Pavel Pintr, Ph.D. místostarosta města Žatce (za Jaroslava Špičku)

Dana Havlátková Jurštaková, starostka města Jirkova (za Mgr. Darinu Kováčovou)

Rada vzala na vědomí informace o ukončené realizaci euroregionálních projektů

Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027

Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost

Rada vzala na vědomí informace o zahájení Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027

podrobné informace na https://www.sn-cz2027.eu/cz

Děkujeme členům rady za konstruktivní jednání a skvělou práci v předešlém

roce. Příští zasedání rady se koná 27.1.2023 v Podbořanech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.