PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU ČESKO-SASKO 2021-2027 OD LEDNA 2023

Dne 15. 12. 2022 bylo v Saském úředním věstníku zveřejněno oznámení o nabytí účinnosti Společného realizačního dokumentu.
Program přeshraniční spolupráce má nové webové stránky.
Máte projektový nápad? Všechny informace k povinné konzultaci a formulář „Projektový záměr“ naleznete zde:
Vaše projektové záměry můžete s okamžitou platností posílat Společnému sekretariátu  kontakt@sn-cz2027.eu
Projektové žádosti mohou být – po uskutečněné povinné konzultaci – podávány kompletně online od ledna 2023.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.