Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této velmi aktivní komise se stalo 28. srpna 2017 Zakladatelské a inovační středisko Gründer- und Innovationszentrum ve Freibergu. V něm také proběhla hned v úvodu zasedání velmi zajímavá exkurze ve zdejším známém technologickém centru  Frauenhofer THM (Technologiezentrum Halbleitermaterialien), vytvořeného pro výzkum, výrobu a úpravu polovodičů.

 Komise poté podrobně posuzovala 4 předložené projekty a doporučila je Lokálnímu řídícímu výboru k přijetí.  Jednalo se projekty Znovuobjevme česko-německé tradice – slavnosti zelí, Krušnohorský Byznys Day (aneb Inovační rande), Krušnohorská pivní stezka a Setkání informačních turistických center Krušných hor.

Předseda německé části komise Mathias Lißke podal komisi informace o dvou schválených velkých projektech „Naše světové dědictví“ a „Zdař bůh Světové dědictví!“. Jejich obsahem je podpora projektu známého také pod názvem Montanregion Krušnohoří. Projekt byl přepracován a bude po projednání na vládní úrovni v ČR a Sasku předložen v Paříži k rozhodnutí o zařazení kulturní hornické krajiny Krušnohoří na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Komise se zatím nejaktivněji podílí na přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Dalším krokem bude jednání její úzké pracovní skupiny v listopadu za účasti obou předsedů komise a obou jednatelů. Na něm by již mělo dojít k přípravě projektu, který by podněty z veřejnosti a z odborných komisí zpracoval.

Mathias Lißke na závěr neopomněl poděkovat jednatelce Beatě Ebenhöh za přípravu jednání a exkurze a Radce Hodicové za náročné tlumočení na této vysoce odborné exkurzi.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.