Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této velmi aktivní komise se stalo 28. srpna 2017 Zakladatelské a inovační středisko Gründer- und Innovationszentrum ve Freibergu. V něm také proběhla hned v úvodu zasedání velmi zajímavá exkurze ve zdejším známém technologickém centru  Frauenhofer THM (Technologiezentrum Halbleitermaterialien), vytvořeného pro výzkum, výrobu a úpravu polovodičů.

 Komise poté podrobně posuzovala 4 předložené projekty a doporučila je Lokálnímu řídícímu výboru k přijetí.  Jednalo se projekty Znovuobjevme česko-německé tradice – slavnosti zelí, Krušnohorský Byznys Day (aneb Inovační rande), Krušnohorská pivní stezka a Setkání informačních turistických center Krušných hor.

Předseda německé části komise Mathias Lißke podal komisi informace o dvou schválených velkých projektech „Naše světové dědictví“ a „Zdař bůh Světové dědictví!“. Jejich obsahem je podpora projektu známého také pod názvem Montanregion Krušnohoří. Projekt byl přepracován a bude po projednání na vládní úrovni v ČR a Sasku předložen v Paříži k rozhodnutí o zařazení kulturní hornické krajiny Krušnohoří na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Komise se zatím nejaktivněji podílí na přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Dalším krokem bude jednání její úzké pracovní skupiny v listopadu za účasti obou předsedů komise a obou jednatelů. Na něm by již mělo dojít k přípravě projektu, který by podněty z veřejnosti a z odborných komisí zpracoval.

Mathias Lißke na závěr neopomněl poděkovat jednatelce Beatě Ebenhöh za přípravu jednání a exkurze a Radce Hodicové za náročné tlumočení na této vysoce odborné exkurzi.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.