Mladí hasiči ze Stollbergu v Obrnicích

Po několika setkáních, společných akcích a projektech našich partnerských měst jsme my, mladí hasiči z Gablence, což je místní část Stollbegu, měli možnost seznámit se s partnerskými Obrnicemi v ČR. Navštívili jsme zdejší hasiče u příležitosti oslav 130. jubilea založení jejich sboru. Byl to krásný den, plný zážitků. Vychutnali jsme si za hezkého slunečného dne srdečnost a pohostinnost hostitelů a skvěle se bavili, navzdory rozdílným jazykům. Díky paní tlumočnici a muži paní starostky Obrnic jsme rychle zapadli do početné skupiny účastníků slavnosti a prohlédli si s nimi jak areál, tak i prostory hasičské zbrojnice. Mladí hasiči předvedli během slavnosti mnoho svých požárních cvičení pro veřejnost a my jsme si pak s nimi také společně zahráli stolní fotbal.  Doufáme, že brzy uvítáme mladé hasiče z Obrnic u nás.

Setkání mladých hasičů se konalo v rámci aktivit projektu, který podpořil Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří v programu Interreg V-A

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.