Zemědělci v euroregionu

7. října 2017 proběhne v Oederanu, místní část Memmendorf Saské zemské mistrovství v orbě, kterého se zúčastní i čeští partneři. Současně se koná 20. bramborářská slavnost. Informace v příloze, dotazy směřujte na Okresní agrární komoru v Mostě, na předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmilu Holadovou.

Mistrovství v orbě

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.