Zoopark Chomutov v Euroregionu Krušnohoří

Komise životního prostředí bude jednat v Zooparku Chomutov

Přeshraniční spolupráce a ohrožené druhy zvířat budou jedním z bodů jednání komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří na konci srpna.

Zoopark Chomutov chová asi 1 100  jedinců zvířat ve 160 druzích, z toho 14 druhů zapojených  do Evropských záchovných programů (EEP) a 9 druhů vedených v rámci Evropských plemenných knih (ESB). Vedením Evropské plemenné knihy jelenů bucharských byl pověřen  pracovník evidence zvířat chomutovského zooparku Bc. Jan Mengr.

Ochrana ohrožených druhů a chovatelská spolupráce jednotlivých evropských zoologických zahrad probíhá hladce díky uskupení s názvem Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a zoopark je jedním z 345 plnohodnotných členů ze 45 států.  Kromě podpory při ochraně živočichů prostřednictví EEP a ESB podporuje EAZA vzdělávání veřejnosti při celkové návštěvnosti 140 000 000 lidí ročně a umožňuje diskuze a mezinárodní setkávání odborníků. Je také poradním orgánem Evropské Unie, Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Zoopark klade při chovu zvířat důraz na zachování co možná nejautentičtějších podmínek expozic pro zvířata. Dovoluje mu to i obrovská rozloha areálu. Celkových 112 expozičních hektarů umožnilo vybudovat jak prostorné výběhy v základní expoziční části, tak třiceti hektarové Eurosafari s volně žijícími zvířaty. Odchovy ohrožených druhů nejsou výjimečné. Jejich umístění v chovných zařízeních se díky členství v EAZA řídí doporučením koordinátorů druhů.  V poslední době se dá za velký úspěch označit první přirozený odchov orlosupů bradatých. Odchované mládě bylo letos vypuštěno ve španělské Andalusii. Mláďata pandy červené našla nový domov v Zoo Lignano v Itálii a v Zoo Obterre ve Francii, mláďata rysů karpatských doplnila chov v německé Zoo Magdeburg nebo anglické Zoo Newquay, mladí takini indičtí putovali například do Drážďan a Port Lympe, odchovaný zubr Cvigo do německého Bernburgu.

Naopak jedním z posledních významných příchodů do chomutovského zooparku jsou samice  pižmoně grónského ze švýcarského Bernu a z liberecké zoo.

Výše zmíněným transportům zvířat předchází pečlivá práce při sestavování chovných párů a vytváření ideálních podmínek pro zvířata a mravenčí práce při každodenní péči o ně. Práce se zvířaty se ve všech členských organizacích podobá, přesto je cenná pravidelná výměna zkušeností pracovníků členských zoologických zahrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.