Zoopark Chomutov v Euroregionu Krušnohoří

Komise životního prostředí bude jednat v Zooparku Chomutov

Přeshraniční spolupráce a ohrožené druhy zvířat budou jedním z bodů jednání komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří na konci srpna.

Zoopark Chomutov chová asi 1 100  jedinců zvířat ve 160 druzích, z toho 14 druhů zapojených  do Evropských záchovných programů (EEP) a 9 druhů vedených v rámci Evropských plemenných knih (ESB). Vedením Evropské plemenné knihy jelenů bucharských byl pověřen  pracovník evidence zvířat chomutovského zooparku Bc. Jan Mengr.

Ochrana ohrožených druhů a chovatelská spolupráce jednotlivých evropských zoologických zahrad probíhá hladce díky uskupení s názvem Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a zoopark je jedním z 345 plnohodnotných členů ze 45 států.  Kromě podpory při ochraně živočichů prostřednictví EEP a ESB podporuje EAZA vzdělávání veřejnosti při celkové návštěvnosti 140 000 000 lidí ročně a umožňuje diskuze a mezinárodní setkávání odborníků. Je také poradním orgánem Evropské Unie, Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Zoopark klade při chovu zvířat důraz na zachování co možná nejautentičtějších podmínek expozic pro zvířata. Dovoluje mu to i obrovská rozloha areálu. Celkových 112 expozičních hektarů umožnilo vybudovat jak prostorné výběhy v základní expoziční části, tak třiceti hektarové Eurosafari s volně žijícími zvířaty. Odchovy ohrožených druhů nejsou výjimečné. Jejich umístění v chovných zařízeních se díky členství v EAZA řídí doporučením koordinátorů druhů.  V poslední době se dá za velký úspěch označit první přirozený odchov orlosupů bradatých. Odchované mládě bylo letos vypuštěno ve španělské Andalusii. Mláďata pandy červené našla nový domov v Zoo Lignano v Itálii a v Zoo Obterre ve Francii, mláďata rysů karpatských doplnila chov v německé Zoo Magdeburg nebo anglické Zoo Newquay, mladí takini indičtí putovali například do Drážďan a Port Lympe, odchovaný zubr Cvigo do německého Bernburgu.

Naopak jedním z posledních významných příchodů do chomutovského zooparku jsou samice  pižmoně grónského ze švýcarského Bernu a z liberecké zoo.

Výše zmíněným transportům zvířat předchází pečlivá práce při sestavování chovných párů a vytváření ideálních podmínek pro zvířata a mravenčí práce při každodenní péči o ně. Práce se zvířaty se ve všech členských organizacích podobá, přesto je cenná pravidelná výměna zkušeností pracovníků členských zoologických zahrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.