Sociální komise v Mostě

domov v Mostě. Zvolil ho proto, že tématem jednání byla problematika systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pro jednání připravil Karel Giampaoli podklady o tomto systému v České republice písemně s překladem do němčiny, což umožnilo německé straně snadnější orientaci, a systém podrobně představil. O péči o děti a mládež v Sasku informovala za velké pozornosti českých členů komise Christiane Wehner z referátu na pomoc mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu. V rozsáhlé diskusi na toto téma se vyjasnily některé odlišnosti v obou systémech péče o děti a mládež. Např. v Sasku spočívá práce v takovýchto zařízeních na dobročinných spolcích a organizacích, řízených okresy, na české straně spočívá ve státních institucích, ale především na krajích. V případě odebírání dětí mají obě země stejný názor, a sice ten, že odebírání dětí z rodin je naprosto výjimečná možnost. Z následné diskuse o pěstounské péči, osvojování dětí, ústavní výchově, nezletilých matkách, roli soudů a státní správy vzešla myšlenka na uspořádání workshopu pro větší okruh zájemců, z něhož by mohly vzejít podněty pro ministerstva a politické zástupce, připravující legislativní změny.

Na závěr jednání provedla ředitelka Dětského domova Ing. Bc. Marcela Stütz členy komise v dětském domově, který patří mezi nejlepší v kraji. Především němečtí kolegové vysoce ocenili jak vybavení domova, tak i úroveň péče, které se zde dětem a mladým lidem dostává.

Sociální komise se také zapojuje do přípravy rozvojové strategie euroregionu. Některé náměty zazněly již na několika předchozích zasedáních komise a pracovní skupina složená z obou předsedů, jednatelů a zástupců úřadů práce je na svém jednání 12. září 2017 shrne a připraví pro zapracování do připravované strategie. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.