Komise pro muzea a kulturní památky

Místem jednání této komise bylo 30. srpna 2017 muzeum Kalkwerk Lengefeld, známé z mnoha úspěšných přeshraničních projektů.  Komise se seznámila se stavem realizace programu Interreg V-A, především pak s Fondem malých projektů. V tomto fondu byly také podány dva projekty z oblasti historie a muzejní práce, které komise hodnotila. Jednalo se o projekt Zaniklé textilnictví v Krušnohoří a Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací. K oběma projektům měla komise připomínky ohledně malé preciznosti žádostí, nedostatečně stanoveného geografického vymezení, rozplizlosti a poukazuje na nutnost zapojení dalších partnerů (muzeí). Připomínky budou sděleny žadatelům a komise požádá prostřednictvím svých zástupců v Lokálním řídícím výboru o stanovení podmínek. Projekty doporučuje.    

Živá diskuse se rozvinula o projektových záměrech muzeí. Muzeum Oelsnitz připravuje rekonstrukci bývalé hlubinné šachty, kde je umístěno. Komise navrhuje spolupráce s Hornickým muzeem v Mostě, které má stejnou problematiku. Mostecké muzeum plánuje konferenci o historii přesunutého kostela v Mostě k 500. výročí zahájení jeho výstavby a konferenci o kamnářství. Sklářské muzeum v Neuhausenu, které je ve vlastnictví obce má finanční problémy s údržbou a rekonstrukcí, ale vzhledem k nevstřícnému postoji starosty nemá možnost ucházet se o projekty. Podobné problémy má i ředitel muzea ve Freibergu, předseda německé části komise Dr. Ullrich Thiel. Na základě zcela jiné koncepce starosty Freibergu odchází z funkce ředitele a komisi opouští.  Vedl ji od jejího založení a prosadil v ní celou řadu    výborných projektů. Členové komise se s ním velmi dojemně rozloučili a doufají, že zůstane alespoň jejím čestným členem. Po ukončeném jednání provedla vedoucí muzea Kalkwerk Martina Reichel, dlouholetá členka komise, kolegy ve svém zařízení.       

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.