Komise pro muzea a kulturní památky

Místem jednání této komise bylo 30. srpna 2017 muzeum Kalkwerk Lengefeld, známé z mnoha úspěšných přeshraničních projektů.  Komise se seznámila se stavem realizace programu Interreg V-A, především pak s Fondem malých projektů. V tomto fondu byly také podány dva projekty z oblasti historie a muzejní práce, které komise hodnotila. Jednalo se o projekt Zaniklé textilnictví v Krušnohoří a Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací. K oběma projektům měla komise připomínky ohledně malé preciznosti žádostí, nedostatečně stanoveného geografického vymezení, rozplizlosti a poukazuje na nutnost zapojení dalších partnerů (muzeí). Připomínky budou sděleny žadatelům a komise požádá prostřednictvím svých zástupců v Lokálním řídícím výboru o stanovení podmínek. Projekty doporučuje.    

Živá diskuse se rozvinula o projektových záměrech muzeí. Muzeum Oelsnitz připravuje rekonstrukci bývalé hlubinné šachty, kde je umístěno. Komise navrhuje spolupráce s Hornickým muzeem v Mostě, které má stejnou problematiku. Mostecké muzeum plánuje konferenci o historii přesunutého kostela v Mostě k 500. výročí zahájení jeho výstavby a konferenci o kamnářství. Sklářské muzeum v Neuhausenu, které je ve vlastnictví obce má finanční problémy s údržbou a rekonstrukcí, ale vzhledem k nevstřícnému postoji starosty nemá možnost ucházet se o projekty. Podobné problémy má i ředitel muzea ve Freibergu, předseda německé části komise Dr. Ullrich Thiel. Na základě zcela jiné koncepce starosty Freibergu odchází z funkce ředitele a komisi opouští.  Vedl ji od jejího založení a prosadil v ní celou řadu    výborných projektů. Členové komise se s ním velmi dojemně rozloučili a doufají, že zůstane alespoň jejím čestným členem. Po ukončeném jednání provedla vedoucí muzea Kalkwerk Martina Reichel, dlouholetá členka komise, kolegy ve svém zařízení.       

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.