Komise pro muzea a kulturní památky

Místem jednání této komise bylo 30. srpna 2017 muzeum Kalkwerk Lengefeld, známé z mnoha úspěšných přeshraničních projektů.  Komise se seznámila se stavem realizace programu Interreg V-A, především pak s Fondem malých projektů. V tomto fondu byly také podány dva projekty z oblasti historie a muzejní práce, které komise hodnotila. Jednalo se o projekt Zaniklé textilnictví v Krušnohoří a Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací. K oběma projektům měla komise připomínky ohledně malé preciznosti žádostí, nedostatečně stanoveného geografického vymezení, rozplizlosti a poukazuje na nutnost zapojení dalších partnerů (muzeí). Připomínky budou sděleny žadatelům a komise požádá prostřednictvím svých zástupců v Lokálním řídícím výboru o stanovení podmínek. Projekty doporučuje.    

Živá diskuse se rozvinula o projektových záměrech muzeí. Muzeum Oelsnitz připravuje rekonstrukci bývalé hlubinné šachty, kde je umístěno. Komise navrhuje spolupráce s Hornickým muzeem v Mostě, které má stejnou problematiku. Mostecké muzeum plánuje konferenci o historii přesunutého kostela v Mostě k 500. výročí zahájení jeho výstavby a konferenci o kamnářství. Sklářské muzeum v Neuhausenu, které je ve vlastnictví obce má finanční problémy s údržbou a rekonstrukcí, ale vzhledem k nevstřícnému postoji starosty nemá možnost ucházet se o projekty. Podobné problémy má i ředitel muzea ve Freibergu, předseda německé části komise Dr. Ullrich Thiel. Na základě zcela jiné koncepce starosty Freibergu odchází z funkce ředitele a komisi opouští.  Vedl ji od jejího založení a prosadil v ní celou řadu    výborných projektů. Členové komise se s ním velmi dojemně rozloučili a doufají, že zůstane alespoň jejím čestným členem. Po ukončeném jednání provedla vedoucí muzea Kalkwerk Martina Reichel, dlouholetá členka komise, kolegy ve svém zařízení.       

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.