Životní prostředí a regionální plán

V Podkrušnohorském zooparku v Chomutově se 31. 8. 2017 sešla komise pro životní prostředí a regionální plán na svém pravidelném jednání. Po informaci o stavu realizace programu Interreg V-A a Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří spravuje, uvedl předseda komise Dr. Jiří Roth dva hosty, kteří představili své velké projekty. Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově představil projektový záměr ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu. Na přípravě se podílejí partneři ze Saska a chomutovský zoopark.  Ing. Martin Motlík představil komisi již v současné době realizovaný projekt Informační centrum Fláje, podaný Povodím Ohře, státní podnik, který v něm má svého osvědčeného a dlouhodobého partnera, saský státní podnik Zemská správa přehrad (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung).

Komise se, podobně jako ostatní komise, zabývala svým příspěvkem do rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří. Své náměty bude směřovat na oba jednatele. Diskuse se vedla i o nedostatečné vzájemné informovanosti v případě ohrožení životního prostředí. Jak při požáru v loňském roce v Unipetrolu, tak i v případě nedávného požáru skládky Celio nebyly obce na saské straně informovány, přestože byl schválen projekt informačního portálu krizového managementu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 a již v roce 2000 bylo pro informovanost veřejnosti založeno Ekologické centrum ro Krušnohoří v Mostě.

Členové komise v chomutovském zooparku jednali již několikrát, na jednání 31. 8. neskrývali obdiv nad jeho úspěšným rozvojem, který jim přiblížila ředitelka Iveta Rabasová.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.