Životní prostředí a regionální plán

V Podkrušnohorském zooparku v Chomutově se 31. 8. 2017 sešla komise pro životní prostředí a regionální plán na svém pravidelném jednání. Po informaci o stavu realizace programu Interreg V-A a Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří spravuje, uvedl předseda komise Dr. Jiří Roth dva hosty, kteří představili své velké projekty. Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově představil projektový záměr ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu. Na přípravě se podílejí partneři ze Saska a chomutovský zoopark.  Ing. Martin Motlík představil komisi již v současné době realizovaný projekt Informační centrum Fláje, podaný Povodím Ohře, státní podnik, který v něm má svého osvědčeného a dlouhodobého partnera, saský státní podnik Zemská správa přehrad (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung).

Komise se, podobně jako ostatní komise, zabývala svým příspěvkem do rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří. Své náměty bude směřovat na oba jednatele. Diskuse se vedla i o nedostatečné vzájemné informovanosti v případě ohrožení životního prostředí. Jak při požáru v loňském roce v Unipetrolu, tak i v případě nedávného požáru skládky Celio nebyly obce na saské straně informovány, přestože byl schválen projekt informačního portálu krizového managementu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 a již v roce 2000 bylo pro informovanost veřejnosti založeno Ekologické centrum ro Krušnohoří v Mostě.

Členové komise v chomutovském zooparku jednali již několikrát, na jednání 31. 8. neskrývali obdiv nad jeho úspěšným rozvojem, který jim přiblížila ředitelka Iveta Rabasová.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.