Rada v Kadani

Rada Euroregionu Krušnohoří se 1. 9. 2017 sešla na pozvání Mgr. Jan Losenického, místostarosty Kadaně, opět po delší době v tomto krásném městě. V úvodu je Mgr. Losenický seznámil s jeho rozvojem, který všichni vysoce ocenili. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka v úvodu jednání okomentoval plnění úkolů z minulé rady a seznámil členy se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které na dopis euroregionu ohledně železnice na Moldavu kladně reaguje. Poté přistoupil k hlavnímu bodu, přípravě Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů.  Euroregion je zodpovědný za správu a administrativu tohoto fondu, proto rada velmi pečlivě projednala všech 10 navržených projektů, na které již předem obdržela stanoviska svých odborných komisí. Vzala rovněž na vědomí dohodu o roli komisí v proceduře hodnocení projektů. 

Novým členem byla zvolena Destinační agentura Dolní Poohří, kterou představila členům rady její ředitelka Libuše Novotná Pokorná. Příští jednání připravilo jednatelství euroregionu na přání členů rady v Saském zemském sněmu v Drážďanech 5. 10. 2017. 

V diskusi o nedávném požáru v Celiu, o kterém nebyly saské pohraniční obce dlouho informovány, rada konstatovala, že vzájemná informovanost stále vázne, i když je vytvořen krizový portál kraje a pro informovanost veřejnosti vzniklo již v roce 2000 Ekologické centrum pro Krušnohoří v Mostě. Ani o požáru v Unipetrolu nebyly saské příhraniční obce včas informovány. K tomu negativně přispívá i vystoupení Litvínova z euroregionu, které narušilo ucelený systém krizového managementu v příhraničí, a ve kterém hrál právě jeho zástupce významnou roli. Rada znovu odsoudila politiku Litvínova, který z euroregionu vystoupil, aby ušetřil na nepatrném členském příspěvku, ale podává projekty do euroregionu prostřednictvím svého Partnerského spolku. Členové rady, starostové 13 obcí a 2 zástupci dalších organizací, to pokládají za nesolidní jednání a vypočítavost.

Na jednání ale rada nezapomněla ani poblahopřát projektové manažerce Martině Ďurdíkové k jejím narozeninám.   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.