Rada v Kadani

Rada Euroregionu Krušnohoří se 1. 9. 2017 sešla na pozvání Mgr. Jan Losenického, místostarosty Kadaně, opět po delší době v tomto krásném městě. V úvodu je Mgr. Losenický seznámil s jeho rozvojem, který všichni vysoce ocenili. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka v úvodu jednání okomentoval plnění úkolů z minulé rady a seznámil členy se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které na dopis euroregionu ohledně železnice na Moldavu kladně reaguje. Poté přistoupil k hlavnímu bodu, přípravě Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů.  Euroregion je zodpovědný za správu a administrativu tohoto fondu, proto rada velmi pečlivě projednala všech 10 navržených projektů, na které již předem obdržela stanoviska svých odborných komisí. Vzala rovněž na vědomí dohodu o roli komisí v proceduře hodnocení projektů. 

Novým členem byla zvolena Destinační agentura Dolní Poohří, kterou představila členům rady její ředitelka Libuše Novotná Pokorná. Příští jednání připravilo jednatelství euroregionu na přání členů rady v Saském zemském sněmu v Drážďanech 5. 10. 2017. 

V diskusi o nedávném požáru v Celiu, o kterém nebyly saské pohraniční obce dlouho informovány, rada konstatovala, že vzájemná informovanost stále vázne, i když je vytvořen krizový portál kraje a pro informovanost veřejnosti vzniklo již v roce 2000 Ekologické centrum pro Krušnohoří v Mostě. Ani o požáru v Unipetrolu nebyly saské příhraniční obce včas informovány. K tomu negativně přispívá i vystoupení Litvínova z euroregionu, které narušilo ucelený systém krizového managementu v příhraničí, a ve kterém hrál právě jeho zástupce významnou roli. Rada znovu odsoudila politiku Litvínova, který z euroregionu vystoupil, aby ušetřil na nepatrném členském příspěvku, ale podává projekty do euroregionu prostřednictvím svého Partnerského spolku. Členové rady, starostové 13 obcí a 2 zástupci dalších organizací, to pokládají za nesolidní jednání a vypočítavost.

Na jednání ale rada nezapomněla ani poblahopřát projektové manažerce Martině Ďurdíkové k jejím narozeninám.   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.