Rada v Kadani

Rada Euroregionu Krušnohoří se 1. 9. 2017 sešla na pozvání Mgr. Jan Losenického, místostarosty Kadaně, opět po delší době v tomto krásném městě. V úvodu je Mgr. Losenický seznámil s jeho rozvojem, který všichni vysoce ocenili. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka v úvodu jednání okomentoval plnění úkolů z minulé rady a seznámil členy se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které na dopis euroregionu ohledně železnice na Moldavu kladně reaguje. Poté přistoupil k hlavnímu bodu, přípravě Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů.  Euroregion je zodpovědný za správu a administrativu tohoto fondu, proto rada velmi pečlivě projednala všech 10 navržených projektů, na které již předem obdržela stanoviska svých odborných komisí. Vzala rovněž na vědomí dohodu o roli komisí v proceduře hodnocení projektů. 

Novým členem byla zvolena Destinační agentura Dolní Poohří, kterou představila členům rady její ředitelka Libuše Novotná Pokorná. Příští jednání připravilo jednatelství euroregionu na přání členů rady v Saském zemském sněmu v Drážďanech 5. 10. 2017. 

V diskusi o nedávném požáru v Celiu, o kterém nebyly saské pohraniční obce dlouho informovány, rada konstatovala, že vzájemná informovanost stále vázne, i když je vytvořen krizový portál kraje a pro informovanost veřejnosti vzniklo již v roce 2000 Ekologické centrum pro Krušnohoří v Mostě. Ani o požáru v Unipetrolu nebyly saské příhraniční obce včas informovány. K tomu negativně přispívá i vystoupení Litvínova z euroregionu, které narušilo ucelený systém krizového managementu v příhraničí, a ve kterém hrál právě jeho zástupce významnou roli. Rada znovu odsoudila politiku Litvínova, který z euroregionu vystoupil, aby ušetřil na nepatrném členském příspěvku, ale podává projekty do euroregionu prostřednictvím svého Partnerského spolku. Členové rady, starostové 13 obcí a 2 zástupci dalších organizací, to pokládají za nesolidní jednání a vypočítavost.

Na jednání ale rada nezapomněla ani poblahopřát projektové manažerce Martině Ďurdíkové k jejím narozeninám.   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.