Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agentury Dolní Poohří se ve čtvrtek sešli zástupci turistického svazu Tourismusverband Erzgebirge e.V, (Anke Eichler a Andreas Meyer), Euroregionu Krušnohoří (Mgr. Bína) a agentury Dolní Poohří (Ing. Pichlík), aby projednali pokračování úspěšného projektu Krušnohorská pivní stezka. Při odchodu bývalé ředitelky této agentury nebyly ohledně tohoto projektu předány žádné podklady a informace. Na žateckém jednání byly proto vysvětleny dosavadní realizované aktivity a dojednán dotisk informační brožury. Po vyhodnocení používání razítek, potvrzujících účast na návštěvě ve vybraných pivovarech, bylo od nich po vzájemné dohodě zástupců agentury a turistického svazu upuštěno. Dotisk zajistí ze zbývajících prostředků v projektu Destinační agentura Dolní Poohří. Oba partneři počítají s navazujícím projektem, ačkoliv se bude jednat o opakovaný projekt. Vlastní podíl se zavázaly poskytnout zúčastněné saské pivovary. Obchodní ředitel pivovarského muzea v Rechenbergu uvedl, že se návštěvnost tohoto pivovarského muzea díky projektu zvýšila především o české návštěvníky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.