Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agentury Dolní Poohří se ve čtvrtek sešli zástupci turistického svazu Tourismusverband Erzgebirge e.V, (Anke Eichler a Andreas Meyer), Euroregionu Krušnohoří (Mgr. Bína) a agentury Dolní Poohří (Ing. Pichlík), aby projednali pokračování úspěšného projektu Krušnohorská pivní stezka. Při odchodu bývalé ředitelky této agentury nebyly ohledně tohoto projektu předány žádné podklady a informace. Na žateckém jednání byly proto vysvětleny dosavadní realizované aktivity a dojednán dotisk informační brožury. Po vyhodnocení používání razítek, potvrzujících účast na návštěvě ve vybraných pivovarech, bylo od nich po vzájemné dohodě zástupců agentury a turistického svazu upuštěno. Dotisk zajistí ze zbývajících prostředků v projektu Destinační agentura Dolní Poohří. Oba partneři počítají s navazujícím projektem, ačkoliv se bude jednat o opakovaný projekt. Vlastní podíl se zavázaly poskytnout zúčastněné saské pivovary. Obchodní ředitel pivovarského muzea v Rechenbergu uvedl, že se návštěvnost tohoto pivovarského muzea díky projektu zvýšila především o české návštěvníky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.