Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agentury Dolní Poohří se ve čtvrtek sešli zástupci turistického svazu Tourismusverband Erzgebirge e.V, (Anke Eichler a Andreas Meyer), Euroregionu Krušnohoří (Mgr. Bína) a agentury Dolní Poohří (Ing. Pichlík), aby projednali pokračování úspěšného projektu Krušnohorská pivní stezka. Při odchodu bývalé ředitelky této agentury nebyly ohledně tohoto projektu předány žádné podklady a informace. Na žateckém jednání byly proto vysvětleny dosavadní realizované aktivity a dojednán dotisk informační brožury. Po vyhodnocení používání razítek, potvrzujících účast na návštěvě ve vybraných pivovarech, bylo od nich po vzájemné dohodě zástupců agentury a turistického svazu upuštěno. Dotisk zajistí ze zbývajících prostředků v projektu Destinační agentura Dolní Poohří. Oba partneři počítají s navazujícím projektem, ačkoliv se bude jednat o opakovaný projekt. Vlastní podíl se zavázaly poskytnout zúčastněné saské pivovary. Obchodní ředitel pivovarského muzea v Rechenbergu uvedl, že se návštěvnost tohoto pivovarského muzea díky projektu zvýšila především o české návštěvníky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.