Pokračujeme ve společné práci/Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge opět spolu, tentokrát na české straně

Před koncem prázdnin 11.8. 2020 jsme přivítali německé kolegy z Euroregion Erzgebirge e.V. v naší kanceláři. Koordinačního jednání se zúčastnil i předseda české části euroregionu Ing. Vlastimil Vozka. I přes vysokou teplotu jsme úspěšně projednali všechny podané projekty do jednání Lokálního řídícího výboru dne 16.9.2020, který se uskuteční tentokrát v Mostě.
Němečtí žadatelé podali 6 projektů s celkovou výší dotace 67 213,00 EUR. Čeští žadatelé mohou podávat projekty už jen pouze jako náhradní, jelikož česká strana své dotační prostředky již rozdělila. Projekty se bude nyní zabývat sekretariát, po formální a odborné kontrole budou projekty postoupeny příslušným komisím, abychom obdrželi jejich odborná stanoviska a doporučení pro projednání ve výboru.
Na programu byla i naše CENA EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2020. Návrhy přijímáme do 15.9.2020.
Jsme rádi, že navzdory koronavirové krizi můžeme v naší společné práci pokračovat a podporovat projekty prostřednictvím Fondu malých projektů!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.