Pokračujeme ve společné práci/Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge opět spolu, tentokrát na české straně

Před koncem prázdnin 11.8. 2020 jsme přivítali německé kolegy z Euroregion Erzgebirge e.V. v naší kanceláři. Koordinačního jednání se zúčastnil i předseda české části euroregionu Ing. Vlastimil Vozka. I přes vysokou teplotu jsme úspěšně projednali všechny podané projekty do jednání Lokálního řídícího výboru dne 16.9.2020, který se uskuteční tentokrát v Mostě.
Němečtí žadatelé podali 6 projektů s celkovou výší dotace 67 213,00 EUR. Čeští žadatelé mohou podávat projekty už jen pouze jako náhradní, jelikož česká strana své dotační prostředky již rozdělila. Projekty se bude nyní zabývat sekretariát, po formální a odborné kontrole budou projekty postoupeny příslušným komisím, abychom obdrželi jejich odborná stanoviska a doporučení pro projednání ve výboru.
Na programu byla i naše CENA EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2020. Návrhy přijímáme do 15.9.2020.
Jsme rádi, že navzdory koronavirové krizi můžeme v naší společné práci pokračovat a podporovat projekty prostřednictvím Fondu malých projektů!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.