SPO-NA

V Litvínově na zámku se 17. září 2018 sešli zástupci neformálního sdružení v oblasti cestovního ruchu v Ústeckém kraji s názvem SPO-NA.

Vzniklo z iniciativy Okresní hospodářské komory Most na základě memoranda o spolupráci a jeho název je zkratkou pro společné návštěvy. Sdružení SPO-NA je zaměřeno na vzájemnou provázanost a spolupráci partnerů v cestovním ruchu. Samozřejmě jde i o přeshraniční provázanost s partnery v Sasku, se kterými již byly realizovány mnohé projekty. Ten poslední, s názvem Česko -saské návštěvy, byl také předmětem litvínovského jednání. Byl dotován z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří a sestával ze dvou workshopů, v Mostě a na zámku Augustusburg. Workshopy byly spojeny s velmi zajímavými přednáškami, exkurzemi a výměnou zkušeností.  Došlo samozřejmě i k prohloubení dosavadních partnerství. Spona také připravuje návrh soutěže o nejlepší projekt v oblasti turistiky, její organizace se ujala Destinační agentura Krušné hory se svou ředitelkou Evou Maříkovou. Připravuje se další pokračování spolupráce se saskými partnery, opět ve Fondu malých projektů. Zájem  o členství ve Sponě projevili další partneři z Chomutovska. Zajímavý je námět využití informačních tabulí měst pro prezentaci turistických atraktivit či záměr Destinační agentury Krušné hory vytvořit kalendárium, ve kterém by se prezentovaly turistické akce a zabránilo se tak jejich případné duplicitě.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.