SPO-NA

V Litvínově na zámku se 17. září 2018 sešli zástupci neformálního sdružení v oblasti cestovního ruchu v Ústeckém kraji s názvem SPO-NA.

Vzniklo z iniciativy Okresní hospodářské komory Most na základě memoranda o spolupráci a jeho název je zkratkou pro společné návštěvy. Sdružení SPO-NA je zaměřeno na vzájemnou provázanost a spolupráci partnerů v cestovním ruchu. Samozřejmě jde i o přeshraniční provázanost s partnery v Sasku, se kterými již byly realizovány mnohé projekty. Ten poslední, s názvem Česko -saské návštěvy, byl také předmětem litvínovského jednání. Byl dotován z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří a sestával ze dvou workshopů, v Mostě a na zámku Augustusburg. Workshopy byly spojeny s velmi zajímavými přednáškami, exkurzemi a výměnou zkušeností.  Došlo samozřejmě i k prohloubení dosavadních partnerství. Spona také připravuje návrh soutěže o nejlepší projekt v oblasti turistiky, její organizace se ujala Destinační agentura Krušné hory se svou ředitelkou Evou Maříkovou. Připravuje se další pokračování spolupráce se saskými partnery, opět ve Fondu malých projektů. Zájem  o členství ve Sponě projevili další partneři z Chomutovska. Zajímavý je námět využití informačních tabulí měst pro prezentaci turistických atraktivit či záměr Destinační agentury Krušné hory vytvořit kalendárium, ve kterém by se prezentovaly turistické akce a zabránilo se tak jejich případné duplicitě.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.