Agrární spolupráce

Projekt ve Fondu malých projektů s tímto názvem umožnil 18. září 2018 setkání zemědělců nejen z Euroregionu Krušnohoří, ale i z celého kraje. Jednání proběhlo v zasedacím sále výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

Spolupráce českých a saských zemědělců trvá již 25 let a projekt umožnil nejen rozsáhlejší výměnu informací a zkušeností, ale také prohloubení dosavadních dobrých a užitečných kontaktů.  Předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmila Holadová seznámila přítomné s dosavadní realizací projektu, především soutěž v orbě, a poté je podrobně seznámila se situací v zemědělství v důsledku sucha. Zemědělcům pomůže v jejich těžké situaci stát, ministr zemědělství ČR přijede dokonce i do Mostu. Předseda německé části zemědělské komise euroregionu Werner Bergelt pak představil velmi podrobně situaci na saské straně, což zaujalo i místní regionální televizi. Jeho přednáška vyvolala velkou odbornou diskusi. Ukázalo se, že je situace v zemědělství obdobná na obou stranách hranice, a dosavadní spolupráce se ukázala jako velmi přínosná. Vysoce odborné jednání tlumočil Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Chomutově.

Po jednání si všichni s velkým zájmem prohlédli výstavu Zahrada Čech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.