Tematická setkávání

Aby se našel vhodný nástroj práce s veřejností pro náš kooperační program, pozval Společný sekretariát programu Interreg V-A Sasko-Česká republika své partnery dne 13. září na setkání do Freibergu. Zástupci Správního orgánu a Saské rozvojové banky diskutovali s euroregiony a se zástupci českých krajů o zpracování koncepce nové formy akcí s námětem „Tematická společná setkávání“.

Záměrem je seznámit odborníky, zástupce zájmových organizací a novináře s příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce, a především vytvořit příležitosti pro vzájemnou výměnu zkušeností. Z pohledu na nové programové období se dá očekávat právě z těchto tematických propojení partnerů vysoká přidaná hodnota. Zpracování konceptu proběhlo ve velmi konstruktivní a přátelské atmosféře, což se poté odrazilo i v konečném výsledku. Již na podzim roku 2019 by měla být tematická vzájemná setkávání dobře připravena a měla by se pak stát součástí přeshraniční spolupráce.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.