Sportovní hry dvou euroregionů

Děti ze Saska a z Čech si společně užily sportovní hry, které se konaly 14. září, a ve kterých soupeřily Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge.  Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jejich sportovní hry proběhly v příjemném teplém pozdním létě. Jednotlivá družstva bylo možné rozpoznat podle barevných dresů, které dorazily spolu s účastníky her na jejich zahájení ve velké sportovní hale ve sportovním parku Chemik Lovosice. Za domácí a hostitele zahájila hry prezidentka Euroregion Labe Ing. Věra Nechybová, poté místostarosta Lovosic Vladimír Šuma a ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský. Jménem Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge přivítal mladé sportovce Mgr. Zdeněk Pištora, předseda sportovní komise tohoto euroregionu. A mladí sportovci se pak hned pustili do soutěží v těchto disciplínách: házená, volejbal, kopaná a lehká atletika. Na závěr následovalo vyhlášení výsledků, předání diplomů a medailí. Ale žádní poražení tu nebyli, vždyť společné soutěže na mezinárodní úrovni stály za tu cestu sem.

Výsledky:

Házená

 1. Krušnohoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ

Volejbal/ Volleyball

 1. Elbe D
 2. Labe CZ
 3. Krušnohoří CZ
 4. Erzgebirge D

Atletika/Leichatlethik

 1. Erzgebirge D
 2. Labe CZ
 3. Elbe D

Fotbal/ Fußball

 1. Krušnohoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ
 4. Erzgebirge D

Celkový vítěz /Gesamtsieger

Elbe D 12 b + Labe CZ 10 b = 22b/ bodů

Krušnohoří ČR 10 + Erzgebirge 6 = 16b/ bodů

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.