Valná hromada Euroregionu Krušnohoří jednala po šesti letech v Mostě

Členy sdružení přivítal předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který jednání řídil, v hotelu Cascade. V úvodu představil město Most a jeho zajímavosti. Především jezero Most, které vzniklo zatopením hnědouhelného dolu Ležáky, kde se těžilo až do konce 90. let. Jezero s průzračnou vodou se otevřelo veřejnosti od 12.9.2020. Dále pak Mostecký FUNPARK s 3 D bludištěm a vyhlídkovou věží a Hrad Hněvín s vyhlídkovou věží a dílnou magistra Edwarda Kelleyho.
Následovalo představení nového člena sdružení, Asistenčního centra a.s. Předseda představenstva Ing. František Jochman informoval členy o činnosti této poradenské firmy, která se zaměřuje zejména na získávání dotací.
Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství, přípravu valné hromady a aktuální informace o novém dotačním období 2021+.
Rada jednomyslně zvolila novým členem sdružení MAS, Naděje Most o.p.s., neziskovou společnost založenou městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova území Mostecka, Litvínovska a Teplicka a na návrh kulturní komise zvolila za českou stranu euroregionu nositele Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2021 Ing. Vlastimila Vozku.
Valná hromada pokračovala v jednání dle schváleného programu. Vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2020. Schválila zprávu revizní komise a výsledek hospodaření sdružení za rok 2020, kterou přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Ing. Karel Honzl pokračoval návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 3 150 000 Kč, který byl jednomyslně schválen.
V závěru programu valná hromada dovolila dva nové členy rady. Za odstoupivšího Mgr. Pavla Jandu (starosta města Louny) byl zvolen Mgr.et Bc. Milan Rychtařík, místostarosta města Louny. A za odstoupivšího Radka Exnera byl zvolen Ing. René Konečný, ředitel společnosti Celio. Jednatelka euroregionu závěrem představila aktuální vývoj přípravy nového dotačního období programu Přeshraniční spolupráce Sasko-Česká republika 2021+, stav Fondu malých projektů a jednotlivé prioritní osy programu.

Všem členům děkujeme za účast a jednání v přátelské atmosféře!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.