Výsledky 21. Lokálního řídícího výboru

Lokální řídící výbor schválil na svém videokonferenčním zasedání 2 česko-německé projekty v celkové výši dotace 25 115,21 EUR. Projekt „Cesty Krušnohořím“ si klade za cíl uspořádat dopravní konference k přeshraničnímu turismu a natočit reportáž, která by propagovala společné turistické cíle v příhraničí. Projekt podávají OHK Chomutov s projektovým partnerem  IHK Chemnitz. Projekt byl schválen jako náhradní.
Projekt „Tvořte hudbu společně“ podává německý žadatel Musikverein Neuwürschnitz Oelsnitz s městem Chodov. Kromě společného zkoušení orchestrů a závěrečného koncertu, navštíví účastníci projektu také Zámek Augustusburg a síly změří ve hře na téma Přírodní dobrodružství v divočině – poklad pro život v přírodě.
Oba projekty projednaly příslušné odborné komise a jejich doporučující stanoviska byla tlumočena výboru.
Tabulka projektů ke stažení: Schválené projekty_LŘV 22.9.2021_videokonference
O tom jak pokračují přípravy nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027 členy výboru informoval Mgr. Stanislav Rataj z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který má ve své gesci přípravu a metodiku programů přeshraniční spolupráce.
Více informací a Přehled prioritních os a opatření pro nové dotační odbobí naleznete zde: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/Pehled_prioritnch_os_a_opaten..pdf

Příští zasedání se uskuteční 24.11.2021 ve Freibergu. Podávat projekty lze do 13.10.2021. Fond malých projektů, který euroregion spravuje i administruje má k dispozici na saské straně k vyčerpání 102.460,95 EUR. Česká strana své prostředky navázala ve 100% výši. Podávat lze pouze náhradní projekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.