Výsledky 21. Lokálního řídícího výboru

Lokální řídící výbor schválil na svém videokonferenčním zasedání 2 česko-německé projekty v celkové výši dotace 25 115,21 EUR. Projekt „Cesty Krušnohořím“ si klade za cíl uspořádat dopravní konference k přeshraničnímu turismu a natočit reportáž, která by propagovala společné turistické cíle v příhraničí. Projekt podávají OHK Chomutov s projektovým partnerem  IHK Chemnitz. Projekt byl schválen jako náhradní.
Projekt „Tvořte hudbu společně“ podává německý žadatel Musikverein Neuwürschnitz Oelsnitz s městem Chodov. Kromě společného zkoušení orchestrů a závěrečného koncertu, navštíví účastníci projektu také Zámek Augustusburg a síly změří ve hře na téma Přírodní dobrodružství v divočině – poklad pro život v přírodě.
Oba projekty projednaly příslušné odborné komise a jejich doporučující stanoviska byla tlumočena výboru.
Tabulka projektů ke stažení: Schválené projekty_LŘV 22.9.2021_videokonference
O tom jak pokračují přípravy nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027 členy výboru informoval Mgr. Stanislav Rataj z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který má ve své gesci přípravu a metodiku programů přeshraniční spolupráce.
Více informací a Přehled prioritních os a opatření pro nové dotační odbobí naleznete zde: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/Pehled_prioritnch_os_a_opaten..pdf

Příští zasedání se uskuteční 24.11.2021 ve Freibergu. Podávat projekty lze do 13.10.2021. Fond malých projektů, který euroregion spravuje i administruje má k dispozici na saské straně k vyčerpání 102.460,95 EUR. Česká strana své prostředky navázala ve 100% výši. Podávat lze pouze náhradní projekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.