Zemědělská komise na Zahradě Čech

Den s Agrární komorou a Ústeckým krajem

Tradičně se zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří setkává na Dni s Agrární komorou a Ústeckým krajem na Zahradě Čech v Litoměřicích, aby projednala své další náměty společných projektů a seznámila se s úspěchy českého regionálního  zemědělství.

 Agrární komora v Mostě připravila 15. září 2017 ve spolupráci Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s bohatým kulturním programem. Jako v loňském roce byly vyhodnoceny dvě soutěže – Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 a soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2017. Oceněna při této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání celé této impozantní akce má ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová, která je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Každoroční účast saských partnerů na této akci je dokladem dlouhodobé a neformální spolupráce zemědělců v Euroregionu Krušnohoří.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.