Hospodářství a turistika

Pro jednání komise hospodářství a turistika zvolila její předsedkyně Ing. Ivana Košanová 22. května 2018 Střední školu technickou, gastronomickou a automobilovou, která je jednou z mála páteřních škol Ústeckého kraje. Jednání se uskutečnilo v její pobočce v Jirkově, která se specializuje na zahradnictví. Ředitel této školy Ing. Jiří Mladý v úvodu seznámil komisi s učebními obory a jejím dosavadním rozvojem. Škola je dlouholetým členem Euroregionu Krušnohoří a byla také úspěšným žadatelem ve Fondu malých projektů. Projektové manažerky poté představily projekt OHK Chomutov, který komise doporučila ke schválení. V diskusi o svých projektových záměrech komise spatřuje prioritu v zapojení partnerů do koncepce revitalizace Krušných hor pro jejich turistické a zemědělské využití. Pro přípravu koncepce komise osloví další komise – zemědělskou a životního prostředí, aby společně připravily společný projektový záměr. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh informovala členy o postupu realizace rozvojové strategie euroregionu. Jednotlivé komise již do ní předaly svá témata, nyní se připravuje jejich zpracování odbornou agenturou. Ředitelka OHK Chomutov Ing. Košanová představila komisi úspěšné projekty této chomutovské komory, kterými jsou: Bysnys day či Technodays podpořené z Fondu malých projektů, a také velký projekt Labora. Po exkurzi po naučné stezce, vybudované s podporou Ústeckého kraje, následovala živá diskuse o učňovském školství v obou zemích a o možnostech další spolupráce. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.