Hospodářství a turistika

Pro jednání komise hospodářství a turistika zvolila její předsedkyně Ing. Ivana Košanová 22. května 2018 Střední školu technickou, gastronomickou a automobilovou, která je jednou z mála páteřních škol Ústeckého kraje. Jednání se uskutečnilo v její pobočce v Jirkově, která se specializuje na zahradnictví. Ředitel této školy Ing. Jiří Mladý v úvodu seznámil komisi s učebními obory a jejím dosavadním rozvojem. Škola je dlouholetým členem Euroregionu Krušnohoří a byla také úspěšným žadatelem ve Fondu malých projektů. Projektové manažerky poté představily projekt OHK Chomutov, který komise doporučila ke schválení. V diskusi o svých projektových záměrech komise spatřuje prioritu v zapojení partnerů do koncepce revitalizace Krušných hor pro jejich turistické a zemědělské využití. Pro přípravu koncepce komise osloví další komise – zemědělskou a životního prostředí, aby společně připravily společný projektový záměr. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh informovala členy o postupu realizace rozvojové strategie euroregionu. Jednotlivé komise již do ní předaly svá témata, nyní se připravuje jejich zpracování odbornou agenturou. Ředitelka OHK Chomutov Ing. Košanová představila komisi úspěšné projekty této chomutovské komory, kterými jsou: Bysnys day či Technodays podpořené z Fondu malých projektů, a také velký projekt Labora. Po exkurzi po naučné stezce, vybudované s podporou Ústeckého kraje, následovala živá diskuse o učňovském školství v obou zemích a o možnostech další spolupráce. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.