Hospodářství a turistika

Pro jednání komise hospodářství a turistika zvolila její předsedkyně Ing. Ivana Košanová 22. května 2018 Střední školu technickou, gastronomickou a automobilovou, která je jednou z mála páteřních škol Ústeckého kraje. Jednání se uskutečnilo v její pobočce v Jirkově, která se specializuje na zahradnictví. Ředitel této školy Ing. Jiří Mladý v úvodu seznámil komisi s učebními obory a jejím dosavadním rozvojem. Škola je dlouholetým členem Euroregionu Krušnohoří a byla také úspěšným žadatelem ve Fondu malých projektů. Projektové manažerky poté představily projekt OHK Chomutov, který komise doporučila ke schválení. V diskusi o svých projektových záměrech komise spatřuje prioritu v zapojení partnerů do koncepce revitalizace Krušných hor pro jejich turistické a zemědělské využití. Pro přípravu koncepce komise osloví další komise – zemědělskou a životního prostředí, aby společně připravily společný projektový záměr. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh informovala členy o postupu realizace rozvojové strategie euroregionu. Jednotlivé komise již do ní předaly svá témata, nyní se připravuje jejich zpracování odbornou agenturou. Ředitelka OHK Chomutov Ing. Košanová představila komisi úspěšné projekty této chomutovské komory, kterými jsou: Bysnys day či Technodays podpořené z Fondu malých projektů, a také velký projekt Labora. Po exkurzi po naučné stezce, vybudované s podporou Ústeckého kraje, následovala živá diskuse o učňovském školství v obou zemích a o možnostech další spolupráce. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.