Komise pro životní prostředí a regionální plán

Tentokrát si naplánovala tato aktivní komise jako téma ochranu přírody v Krušných horách. Předseda německé části komise Gernd Dalke proto pozval členy komise 11. května 2017 do centra ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu, místní části obce Schlettau. Toto centrum je v euroregionu známé z četných velkých i malých projektů, v živé paměti jsou oblíbené zdejší ekokempy a vzdělávací akce. Vedoucí Naturschutzzentrum Erzgebirge Claudia Pommer informovala podrobně o jeho současných aktivitách. Centrum je zapojeno do velkého česko-saského projektu Pestrý-Bund v programu Interreg V-A, projektovým partnerem je Schola Humanitas. Dále je zapojeno do mnoha dalších vzdělávacích projektů i do konkrétních prací na ochranu přírody a připravuje nový projekt s Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově. Odbornou tématiku výborně překládal Ing. Tomáš Kropáček. Po aktualitách z programu Interreg V-A se komise zabývala svými dalšími záměry, které by měly doplnit připravovanou rozvojovou strategii euroregionu. Předseda české části komise Dr. Jiří Roth navrhl analýzu dosavadních projektů v oblasti životního prostředí se stanovením priorit a německá strana navrhla do příštích jednání zařadit problematiku lesů a zvěře. Dalšími náměty jsou také využití odpadů jako alternativních paliv, naučné stezky, spolupráce botaniků. Komise se sejde v srpnu v chomutovské ZOO a v listopadu pak na německé straně.   Závěr jednání patřil detailní exkurzi v centru ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge.

 

 

 

    

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.