Komise pro životní prostředí a regionální plán

Tentokrát si naplánovala tato aktivní komise jako téma ochranu přírody v Krušných horách. Předseda německé části komise Gernd Dalke proto pozval členy komise 11. května 2017 do centra ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu, místní části obce Schlettau. Toto centrum je v euroregionu známé z četných velkých i malých projektů, v živé paměti jsou oblíbené zdejší ekokempy a vzdělávací akce. Vedoucí Naturschutzzentrum Erzgebirge Claudia Pommer informovala podrobně o jeho současných aktivitách. Centrum je zapojeno do velkého česko-saského projektu Pestrý-Bund v programu Interreg V-A, projektovým partnerem je Schola Humanitas. Dále je zapojeno do mnoha dalších vzdělávacích projektů i do konkrétních prací na ochranu přírody a připravuje nový projekt s Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově. Odbornou tématiku výborně překládal Ing. Tomáš Kropáček. Po aktualitách z programu Interreg V-A se komise zabývala svými dalšími záměry, které by měly doplnit připravovanou rozvojovou strategii euroregionu. Předseda české části komise Dr. Jiří Roth navrhl analýzu dosavadních projektů v oblasti životního prostředí se stanovením priorit a německá strana navrhla do příštích jednání zařadit problematiku lesů a zvěře. Dalšími náměty jsou také využití odpadů jako alternativních paliv, naučné stezky, spolupráce botaniků. Komise se sejde v srpnu v chomutovské ZOO a v listopadu pak na německé straně.   Závěr jednání patřil detailní exkurzi v centru ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge.

 

 

 

    

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.