Komise pro životní prostředí a regionální plán

Tentokrát si naplánovala tato aktivní komise jako téma ochranu přírody v Krušných horách. Předseda německé části komise Gernd Dalke proto pozval členy komise 11. května 2017 do centra ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu, místní části obce Schlettau. Toto centrum je v euroregionu známé z četných velkých i malých projektů, v živé paměti jsou oblíbené zdejší ekokempy a vzdělávací akce. Vedoucí Naturschutzzentrum Erzgebirge Claudia Pommer informovala podrobně o jeho současných aktivitách. Centrum je zapojeno do velkého česko-saského projektu Pestrý-Bund v programu Interreg V-A, projektovým partnerem je Schola Humanitas. Dále je zapojeno do mnoha dalších vzdělávacích projektů i do konkrétních prací na ochranu přírody a připravuje nový projekt s Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově. Odbornou tématiku výborně překládal Ing. Tomáš Kropáček. Po aktualitách z programu Interreg V-A se komise zabývala svými dalšími záměry, které by měly doplnit připravovanou rozvojovou strategii euroregionu. Předseda české části komise Dr. Jiří Roth navrhl analýzu dosavadních projektů v oblasti životního prostředí se stanovením priorit a německá strana navrhla do příštích jednání zařadit problematiku lesů a zvěře. Dalšími náměty jsou také využití odpadů jako alternativních paliv, naučné stezky, spolupráce botaniků. Komise se sejde v srpnu v chomutovské ZOO a v listopadu pak na německé straně.   Závěr jednání patřil detailní exkurzi v centru ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge.

 

 

 

    

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.