Životní komise v Zooparku v Chomutově

Dne 22.9.2020 se sešla česko-německá komise pro životní prostředí v Zooparku v Chomutově a kromě formálního projednání programu u stolu, jsme měli tentokrát možnost prohlédnout si výsledky projektu Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge přímo v terénu. Nejvíce zaujal členy komise kaštanový sad, který  pochází z druhé poloviny 17. století a je jeden z nejvýznamnějších sadů v České republice, jak počtem tak i stářím kaštanovníků.  Je nejseverněji položeným plodícím sadem kaštanovníku jedlého v celé Evropě. S pěstováním jedlých kaštanů začali jezuité, kteří byli do Chomutova povoláni roku 1595 Jiřím Popelem z Lobkovic.
Dřevo kaštanovníků je těžké, pevné, tvrdé, pružné a houževnaté. Používá se pro hrubší nebo venkovní truhlářské práce. Poskytuje nekvalitní palivo, ale výtečné dřevěné uhlí.
V rámci tohoto projektu realizuje také Zoopark v chránění krajinné oblasti Fichtelberg opatření pro zachování zmije obecné. Pro zachování tohoto zajímavého živočišného druhu v Krušných horách bude nutné vyvinout značné úsilí.

Více o projektu:
https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/Handmade-Nature.jsp
http://www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de/naturschutz/aktuelle-projekte/handmade-nature/

Zoovláček Amálka poté převezl členy komise do Skanzenu Stará ves, kde jsme projednali s velkým zájmem  následující témata:

  1. Česko mění klima

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13557595840-cesko-resi-klima/220562220300002

– pořad ČT, odvysílaný a natočený v Ústeckém kraji

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13572331754-kapka-vody/

– obsahově se pořad věnuje problematice adaptace na klimatickou změnu a vzdělávání v otázce ochrany vody.

  1. Česko-Saská informační platforma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické populaci vlků (OWADIS)

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR bude konference zrušena a nahrazena prezentací výsledků projektu ve formě písemného reportu a komentované online přednášky.

Veškeré informace ke konferenci, resp. náhradnímu řešení naleznete i na stránce https://owad.fzp.czu.cz/konference

  1. Aktuální informace z redakční skupiny pro přípravu Programu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp

V závěru jednání jsme se rozloučili s dlouholetým předsedou komise panem PaeDr. Jiřím Rothem. Je to celostátně uznávaný odborník v oboru mykologie, lektor a publicista v přírodovědném oboru, vynikající pedagog, bývalý člen školských rad základních škol, komisí, výborů zastupitelstva a rady města Chomutova. Přejeme panu Rothovi pevné zdraví a budeme velice rádi, pokud nás pan Roth bude navštěvovat v rámci komise jako čestný host.

Zoopark Chomutov je členem našeho euroregionu a velice nás těší, že v závěru jednání nás osobně přivítala ředitelka paní Bc. Věra Fryčová, které jsme poděkovali za stylové zázemí a možnost zde jednat.

Příští jednání komise je předběžně plánováno na 8.12.2020 a hlavním tématem budou vlci v Krušných horách.

Ing. Vlastimil Vozka, předseda euroregionu
PaeDr. Jiří Roth

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.