České euroregiony založily asociaci, aby mohly lépe prosazovat své zájmy. Nezahálí ani na úrovni EU

Prosazování společných zájmů v EU, čerpání unijních financí z nového programového období a společný boj s aktuálními i budoucími přeshraničními výzvami. Tak zní tři důvody, proč se euroregiony ležící na českých hranicích rozhodly založit svou asociaci.

Stalo se tak minulý týden při podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci, k němuž se připojili předsedové všech 13 českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny.

„Pro znovu obnovovaný Euroregion Pomoraví je členství v této asociaci důležité především pro další jednání se zahraničními partnery,“ uvedl při slavnostním aktu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro regionální rozvoj Jan Zámečník  .

Konkrétních cílů si Asociace euroregionů České republiky vytyčila hned několik. V prvé řadě to bude obnova příhraničí po pandemii covid-19, které bylo kvůli jednostrannému a nekoordinovanému uzavírání hranic napřič Evropou vážně zasaženo. Snahou bude vyvarovat se podobných kroků a lépe se připravit na budoucí hrozby.

„Každý z euroregionů se s tím (uzavíráním hranic v době koronavirové pandemie) potýkal, jak bylo v jeho silách, a analýza Evropské komise jasně říká, že příhraniční oblasti, kde působí euroregiony, se se situací vyrovnávaly lépe než ty, kde žádná taková instituce neexistuje. V rámci asociace máme možnost připravit se na podobné události v budoucnu a vytvořit společné krizové plány,“ načrtl při podpisu Memoranda Martin Půra, hejtman Libereckého kraje, předseda tamějšího Euroregionu Nisa a zároveň člen Evropského výboru regionů.

Evropské dotace pod palcem

Ambicí nově vzniklé asociace je také prosadit legislativní zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni.

Díky uskupení se euroregiony budou rovněž moci lépe podílet na správném zacílení přeshraničních dotačních programů na období 2021-2027, jehož přípravy budou na národní úrovni v následujících měsících vrcholit. Podle údajů ČTK se euroregionům v končícím programovém období 2014-2020 podařilo podpořit projekty za 81,7 milionu eur. Podobnou částku by chtěly získat i pro následujících sedm let.

Kromě finanční stránky chtějí euroregiony řešit s Ministerstvem pro místní rozvoj, které má v ČR na starosti rozdělování dotací, také stránku administrativní. Jde zvláště o tzv. fond malých projektů, z něhož se financují tzv. people-to-people projekty posilující mezilidské přeshraniční vazby. Přestože takové projekty, byť nízké hodnoty (cca do 25 tisíc eur), jsou přínosné pro prohlubování přeshraniční spolupráce, nadměrné byrokratické překážky, které je mnohdy doprovázejí, znesnadňují jejich realizaci.

Odkaz na celý článek: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/ceske-euroregiony-zalozily-asociaci-aby-mohly-lepe-prosazovat-sve-zajmy-nezahali-ani-na-urovni-eu/?fbclid=IwAR2Xaj4FAEnp7AgIyJwSkr_e15wPvaG_30_RV6gYxV_8BeQwXDQt-R1pkrw

Autor: Pavla Hosnedlová | EURACTIV.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.