Hospodářská komise společně navštívila kreativní dílnu v Seiffenu

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge zorganizoval dne 9.9.2021 zasedání hospodářské komise ve městě Seiffen v kreativní dílně s názvem DENKSTATT https://www.denkstatt-erzgebirge.de/, které by se dalo přeložit jako spojení „rukou a mozku“. Hlavním cílem tohoto inovačního centra je udržet tradice dřevařské výroby v Krušnohoří. Prostor dílny je určen jak pro studenty, tak pro řemeslníky, vytváří prostor pro nové kreativní nápady a inovace. Konají se zde workshopy, setkávání a přednášky. Kromě toho zve dílna každého s novými nápady a vášní pro dřevo.
Při prezentaci objektu byl přítomen i starosta obce Seiffen pan Martin Wittig, který srdečně komisi pozdravil a přivítal v Seiffenu.
V úvodu jednání jsme informovali členy o přípravě nového dotačního období 2021+. Členové obdrželi tabulku schválených prioritních os a specifických cílů.
K hodnocení měla komise jeden český a jeden německý projekt.
Projekt „Cesty Krušnohořím“ si klade za cíl uspořádat dopravní konference k přeshraničnímu turismu a natočit reportáž, která by propagovala společné turistické cíle v příhraničí. Projekt podávají OHK Chomutov a IHK Chemnitz.
Druhý projekt „Přeshraniční hornické naučné stezky světového dědictví UNESCO „Erzgebirge/Krušnohoří“ se zaměřuje na vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.
Projekt podává Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V Annaberg s českým partnerem Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s Jáchymov.
Komise oba projekty doporučuje ke schválení s vysokou prioritou.
V závěru byli členové komise seznámeni s realizací projektů:
Zdař Bůh, světové dědictví!
LABORA
Děkujeme všem členům komise za práci a konstruktivní jednání!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ČESKO-NĚMECKÁ ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISE A OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 2024 MOST

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

Poslední novinky

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 
Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.