Hospodářská komise společně navštívila kreativní dílnu v Seiffenu

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge zorganizoval dne 9.9.2021 zasedání hospodářské komise ve městě Seiffen v kreativní dílně s názvem DENKSTATT https://www.denkstatt-erzgebirge.de/, které by se dalo přeložit jako spojení „rukou a mozku“. Hlavním cílem tohoto inovačního centra je udržet tradice dřevařské výroby v Krušnohoří. Prostor dílny je určen jak pro studenty, tak pro řemeslníky, vytváří prostor pro nové kreativní nápady a inovace. Konají se zde workshopy, setkávání a přednášky. Kromě toho zve dílna každého s novými nápady a vášní pro dřevo.
Při prezentaci objektu byl přítomen i starosta obce Seiffen pan Martin Wittig, který srdečně komisi pozdravil a přivítal v Seiffenu.
V úvodu jednání jsme informovali členy o přípravě nového dotačního období 2021+. Členové obdrželi tabulku schválených prioritních os a specifických cílů.
K hodnocení měla komise jeden český a jeden německý projekt.
Projekt „Cesty Krušnohořím“ si klade za cíl uspořádat dopravní konference k přeshraničnímu turismu a natočit reportáž, která by propagovala společné turistické cíle v příhraničí. Projekt podávají OHK Chomutov a IHK Chemnitz.
Druhý projekt „Přeshraniční hornické naučné stezky světového dědictví UNESCO „Erzgebirge/Krušnohoří“ se zaměřuje na vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.
Projekt podává Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V Annaberg s českým partnerem Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s Jáchymov.
Komise oba projekty doporučuje ke schválení s vysokou prioritou.
V závěru byli členové komise seznámeni s realizací projektů:
Zdař Bůh, světové dědictví!
LABORA
Děkujeme všem členům komise za práci a konstruktivní jednání!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.