Hospodářská komise společně navštívila kreativní dílnu v Seiffenu

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge zorganizoval dne 9.9.2021 zasedání hospodářské komise ve městě Seiffen v kreativní dílně s názvem DENKSTATT https://www.denkstatt-erzgebirge.de/, které by se dalo přeložit jako spojení „rukou a mozku“. Hlavním cílem tohoto inovačního centra je udržet tradice dřevařské výroby v Krušnohoří. Prostor dílny je určen jak pro studenty, tak pro řemeslníky, vytváří prostor pro nové kreativní nápady a inovace. Konají se zde workshopy, setkávání a přednášky. Kromě toho zve dílna každého s novými nápady a vášní pro dřevo.
Při prezentaci objektu byl přítomen i starosta obce Seiffen pan Martin Wittig, který srdečně komisi pozdravil a přivítal v Seiffenu.
V úvodu jednání jsme informovali členy o přípravě nového dotačního období 2021+. Členové obdrželi tabulku schválených prioritních os a specifických cílů.
K hodnocení měla komise jeden český a jeden německý projekt.
Projekt „Cesty Krušnohořím“ si klade za cíl uspořádat dopravní konference k přeshraničnímu turismu a natočit reportáž, která by propagovala společné turistické cíle v příhraničí. Projekt podávají OHK Chomutov a IHK Chemnitz.
Druhý projekt „Přeshraniční hornické naučné stezky světového dědictví UNESCO „Erzgebirge/Krušnohoří“ se zaměřuje na vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.
Projekt podává Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V Annaberg s českým partnerem Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s Jáchymov.
Komise oba projekty doporučuje ke schválení s vysokou prioritou.
V závěru byli členové komise seznámeni s realizací projektů:
Zdař Bůh, světové dědictví!
LABORA
Děkujeme všem členům komise za práci a konstruktivní jednání!

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.