Setkání předsedů a jednatelů euroregionů ve Freibergu

Dne 10.9.2021 nás pozval německý předseda Euroregionu Erzgebirge e.V. a současný zemský rada okresu Střední Sasko, Mathias Damm na společné osobní jednání, abychom zhodnotili dosavadní práci obou  sekretariátů a společně se připravili na nové dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027. Hlavním tématem jednání byla reakce na nový model fungování Fondu malých projektů v režimu jednoho příjemce. Saská strana euroregionu by měla být příjemcem v projektu FMP2021+ a nyní musíme konkretizovat, jakým způsobem se zapojí česká strana v souladu s požadavky Řídícího orgánu programu tak, aby žadatelé tuto změnu co nejmíň pocítili. Euroregiony budou slavit příští rok 30 let výroční od založení, a to samo o sobě je důkazem toho, že vzájemná spolupráce funguje a že naším cílem je rozvoj společného příhraničí a věříme, že nám k tomu bude pomáhat i nadále Fond malých projektů, který je zaměřen především na setkávání a spojování lidí napříč česko-saské hranici.
Ing. Vlastimil Vozka, předseda Euroregionu Krušnohoří poděkoval v závěru jednání za pozvání a vyjádřil radost z toho, že jsme měli možnost se sejít osobně, protože lidský kontakt je nenahraditelný. Předsedům tlumočily vzájemně jednatelky, Elke Zepak a Petra Konečná.
Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.