Setkání předsedů a jednatelů euroregionů ve Freibergu

Dne 10.9.2021 nás pozval německý předseda Euroregionu Erzgebirge e.V. a současný zemský rada okresu Střední Sasko, Mathias Damm na společné osobní jednání, abychom zhodnotili dosavadní práci obou  sekretariátů a společně se připravili na nové dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027. Hlavním tématem jednání byla reakce na nový model fungování Fondu malých projektů v režimu jednoho příjemce. Saská strana euroregionu by měla být příjemcem v projektu FMP2021+ a nyní musíme konkretizovat, jakým způsobem se zapojí česká strana v souladu s požadavky Řídícího orgánu programu tak, aby žadatelé tuto změnu co nejmíň pocítili. Euroregiony budou slavit příští rok 30 let výroční od založení, a to samo o sobě je důkazem toho, že vzájemná spolupráce funguje a že naším cílem je rozvoj společného příhraničí a věříme, že nám k tomu bude pomáhat i nadále Fond malých projektů, který je zaměřen především na setkávání a spojování lidí napříč česko-saské hranici.
Ing. Vlastimil Vozka, předseda Euroregionu Krušnohoří poděkoval v závěru jednání za pozvání a vyjádřil radost z toho, že jsme měli možnost se sejít osobně, protože lidský kontakt je nenahraditelný. Předsedům tlumočily vzájemně jednatelky, Elke Zepak a Petra Konečná.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.