Přeshraniční dopravní komise a železniční doprava

Členové odborné dopravní komise z České republiky a Saska se 1.9. 2020 mohli po dlouhé době opět osobně setkat a projednat společná témata. Jednání naší komise se tentokrát uskutečnilo v Oblastní muzeum v Chomutově pod vedením českého předsedy Ing. Petra Pípala. Jednali jsme stylově, v přednáškovém sále doplněném o předměty s železniční tématikou a jako bonus na závěr jednání nás čekala prohlídka s autorem výstavy https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/prvnim-vlakem-do-chomutova-644_208cs.html PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA . Vřele doporučujeme!
Hlavním tématem našeho jednání byla ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA/KRUŠNOHORSKÉ TRATĚ. V úvodu přijal pozvání Ing. Jan Kadlec z Chomutova, dopravní inženýr ve výslužbě, který sepsal knihu o vejprtské železnici „Krušnohorská železniční trať Chomutov-Vejprty“. Druhým hostem byl Ing. Petr Fišer z Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“ Českojiřetínský spolek / Georgendorfer Verein, který nám představil výsledky jednání o znovupropojení železniční tratě Moldava/Freiberg http://www.moldavska-zeleznice.cz/ . Ing. Petr Fišer zastupuje v jednání o znovupropojení euroregion a byl navržen za člena komise, z čehož máme radost. Právě dopravní komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge s jeho předsedou Ing. Petrem Pípalem tento přeshraniční projekt od samého počátku iniciuje a podporuje. Komise poté doporučila projekt podaný do FMP Česko-německé krušnohorské tratě ke schválení. Projekt má přispět k dalšímu rozšíření povědomí o těchto dvou tratí.
V závěru jednání byli členové komise informováni o vývoji příprav Programu spolupráce 2021-2027 Interreg VI.
Děkujeme Oblastní muzeum v Chomutově za možnost uspořádat komisi v jeho prostorách, členům komise za účast a těšíme se na další jednání dne 2.11.2020.

Ing. Petr Pípal, český předseda komise

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.