Přeshraniční dopravní komise a železniční doprava

Členové odborné dopravní komise z České republiky a Saska se 1.9. 2020 mohli po dlouhé době opět osobně setkat a projednat společná témata. Jednání naší komise se tentokrát uskutečnilo v Oblastní muzeum v Chomutově pod vedením českého předsedy Ing. Petra Pípala. Jednali jsme stylově, v přednáškovém sále doplněném o předměty s železniční tématikou a jako bonus na závěr jednání nás čekala prohlídka s autorem výstavy https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/prvnim-vlakem-do-chomutova-644_208cs.html PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA . Vřele doporučujeme!
Hlavním tématem našeho jednání byla ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA/KRUŠNOHORSKÉ TRATĚ. V úvodu přijal pozvání Ing. Jan Kadlec z Chomutova, dopravní inženýr ve výslužbě, který sepsal knihu o vejprtské železnici „Krušnohorská železniční trať Chomutov-Vejprty“. Druhým hostem byl Ing. Petr Fišer z Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“ Českojiřetínský spolek / Georgendorfer Verein, který nám představil výsledky jednání o znovupropojení železniční tratě Moldava/Freiberg http://www.moldavska-zeleznice.cz/ . Ing. Petr Fišer zastupuje v jednání o znovupropojení euroregion a byl navržen za člena komise, z čehož máme radost. Právě dopravní komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge s jeho předsedou Ing. Petrem Pípalem tento přeshraniční projekt od samého počátku iniciuje a podporuje. Komise poté doporučila projekt podaný do FMP Česko-německé krušnohorské tratě ke schválení. Projekt má přispět k dalšímu rozšíření povědomí o těchto dvou tratí.
V závěru jednání byli členové komise informováni o vývoji příprav Programu spolupráce 2021-2027 Interreg VI.
Děkujeme Oblastní muzeum v Chomutově za možnost uspořádat komisi v jeho prostorách, členům komise za účast a těšíme se na další jednání dne 2.11.2020.

Ing. Petr Pípal, český předseda komise

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.