Přeshraniční dopravní komise a železniční doprava

Členové odborné dopravní komise z České republiky a Saska se 1.9. 2020 mohli po dlouhé době opět osobně setkat a projednat společná témata. Jednání naší komise se tentokrát uskutečnilo v Oblastní muzeum v Chomutově pod vedením českého předsedy Ing. Petra Pípala. Jednali jsme stylově, v přednáškovém sále doplněném o předměty s železniční tématikou a jako bonus na závěr jednání nás čekala prohlídka s autorem výstavy https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/prvnim-vlakem-do-chomutova-644_208cs.html PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA . Vřele doporučujeme!
Hlavním tématem našeho jednání byla ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA/KRUŠNOHORSKÉ TRATĚ. V úvodu přijal pozvání Ing. Jan Kadlec z Chomutova, dopravní inženýr ve výslužbě, který sepsal knihu o vejprtské železnici „Krušnohorská železniční trať Chomutov-Vejprty“. Druhým hostem byl Ing. Petr Fišer z Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“ Českojiřetínský spolek / Georgendorfer Verein, který nám představil výsledky jednání o znovupropojení železniční tratě Moldava/Freiberg http://www.moldavska-zeleznice.cz/ . Ing. Petr Fišer zastupuje v jednání o znovupropojení euroregion a byl navržen za člena komise, z čehož máme radost. Právě dopravní komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge s jeho předsedou Ing. Petrem Pípalem tento přeshraniční projekt od samého počátku iniciuje a podporuje. Komise poté doporučila projekt podaný do FMP Česko-německé krušnohorské tratě ke schválení. Projekt má přispět k dalšímu rozšíření povědomí o těchto dvou tratí.
V závěru jednání byli členové komise informováni o vývoji příprav Programu spolupráce 2021-2027 Interreg VI.
Děkujeme Oblastní muzeum v Chomutově za možnost uspořádat komisi v jeho prostorách, členům komise za účast a těšíme se na další jednání dne 2.11.2020.

Ing. Petr Pípal, český předseda komise

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.